Simply Syndicate

Dříve či později dojde zodpovědný člověk ve svém životě do fáze, kdy se zastaví a začne více přemýšlet o svém životě a jeho smyslu, o jednotlivých rozhodnutích, které dělá každý všední den. Díky těmto rozhodnutím si vytváří cestu, po které pokračuje životem. Nevhodná rozhodnutí a následné kroky mohou způsobit nedozírné následky, nebo v horším případě se o nevyužitém potenciálu nikdy nedozví. Naopak zodpovědné kroky vedou k vytouženému cíli, za což se dá u většiny populace na tomto světě považovat šťastný a spokojený život.

Představte si situaci, že nejste omezeni časem ani penězi a můžete cokoliv. Co by se ve Vašem životě změnilo? Je toto Vaše představa spokojeného života?

3 kroky ke spokojenému životu

  • Tvorba finančních rezerv
  • Vytvoření osobního miniportfolia s efektivním zaměstnáním svých peněz
  • Pozitivní přístup se zaměřením na osobní rozvoj
Next

Analytická a konzultační činnost

V dnešním světě plném investičních nabídek a finančně poradenských společností vám přinášíme odlišný přístup v přípravě portfolia. Není důležité, jak se daná věc jmenuje, na prvním místě je řešení, které opravdu chcete. Neřešíme produkty, hledáme nadhled pro společnou cestu. Budeme rádi Vašimi průvodci.

Next

REZERVA vs. VLASTNÍ PORTFOLIO

Pro pocit komfortu a pohody by měl každý člověk mít vždy k dispozici část svých peněz s likviditou do 24 hodin. Likvidita finanční rezervy by měla být odstupňována tak, aby nebyla narušena pohoda. Tato první rezerva by měla být tří až pětinásobek měsíčních nákladů domácnosti.

Na druhé straně je důležité dobře zaměstnat své peníze. Vedle času a znalostí je to další zdroj příjmů. Každý zodpovědný člověk by měl mít přehled, jak jeho peníze pracují. Každá investice by měla mít jasný cíl a strategii.

Next

Živé portfolio

Na vlastních financích ukazujeme, jak může fungovat profitabilní portfolio.

Konzultace

Jsme připraveni konzultovat Vaši situaci a pomoci najít nejvhodnější řešení.

Startupy

Svět je malá laboratoř. Snažíme se dát život zajímavým projektům.

Správný směr

Chcete vědět, zda se ubíráte správným směrem? Jsme připraveni zkonzultovat Vaši strategii.

Analýzy

Pro větší úspěšnost správných rozhodnutí je třeba se opřít o dobré podklady.

Zajištění a bezpečnost

Správné řízení rizika zajišťuje větší bezpečnost i úspěšnost realizací Vašich rozhodnutí.

Novinky z oblasti podnikání a investic

Nejsme spameři, zároveň se s Vámi rádi podělíme o část know how.